Spotkanie z terapeutą gestaltowskim stwarza możliwość poszerzania świadomości w sferach intelektualnej, uczuciowej, zmysłowej i cielesnej, w atmosferze życzliwości i szacunku dla klienta,  dla jego sposobu przeżywania siebie i świata, przy wsparciu i zrozumieniu terapeuty.

Terapia Gestalt opiera się na 'egzystencjalizmie dialogującym'. W procesie terapeutycznym spotyka się dwoje równoprawnych ludzi. Terapeuta Gestalt nie udziela klientowi rad. Terapeuta angażuje swoją uwagę, wiedzę i emocje, aby spotkać drugiego człowieka, być z nim i pomagać mu w poszerzaniu świadomości. Terapeuta Gestalt będzie starał się poznać i zrozumieć niepowtarzalny i wyjątkowy świat klienta.


Nie podaje gotowych odpowiedzi, ale pomaga ich szukać, pomaga klientowi lepiej zrozumieć siebie i odnaleźć satysfakcjonujący sposób życia.

OFERUJEMY

Psychoterapię indywidualną i terapię dla par. Kontakt bezpośrednio z terapeutami.

ADRES

01-633 Warszawa
Ul. Gdańska 2 m.90

Przy stacji metra Marymont

(klatka XI, przejście przez klatkę X)